บทความ

ข้อดีและข้อเสียของรถโฟล์คลิฟท์ระบบไฟฟ้า เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ

Posted by on February 17, 2017 in 6. ธุรกิจ บริการ | Comments Off

ข้อดีและข้อเสียของรถโฟล์คลิฟท์ระบบไฟฟ้า เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ

รถยกหรือรถโฟล์คลิฟท์นั้น มีอยู่สองประเภท คือแบบใช้เครื่องยนต์และแบบระบบไฟฟ้า แต่ละประเภท เหมาะสมกับการทำงานในลักษณะและสภาพอากาศที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งยังมีวิธีการดูแลรักษาที่แตกต่างกันออกไปด้วย รถโฟล์คลิฟท์มือสอง ระบบไฟฟ้า เป็นรถที่ไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้ แต่ใช้แบตเตอรี่เป็นตัวจ่ายกระแสไฟฟ้าในการขับเคลื่อน จึงไม่มีเขม่าควันและไม่มีเสียงเครื่องยนต์ดังรบกวนในการทำงานจึงช่วยให้คุณภาพชีวิตในการทำงานดีขึ้นมาก แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในการใช้งานอยู่บางประการด้วยซึ่งหากพิจารณาออกมาเป็นข้อๆ ก็สามารถแยกออกมาเป็นข้อดีและข้อเสียได้ดังนี้ ข้อดี...

read more

การใช้รถกระเช้าแบบ 4 สูบ

Posted by on December 6, 2016 in 6. ธุรกิจ บริการ | Comments Off

การใช้รถกระเช้าแบบ 4 สูบ

รถกระเช้าที่เรานำมาใช้งานตามหน่วยงาน องค์กร หรือการดำเนินการต่างๆ นั้น มีอยู่ด้วยกันหลายแบบ ซึ่งเหมาะสมกับการใช้งานในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป และพื้นที่ หรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปด้วย รถกระเช้าแบบ 4 สูบมีหลายแบบ เช่น รถกระเช้าเครน รถกระเช้าไฟฟ้าเครน รถกระเช้าเครนดัมพ์ รถกระเช้าไฟฟ้าเครนดัมพ์ รถบรรทุกติดตั้งกระเช้า เป็นต้น ส่วนใหญ่แล้วจะมีความสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตรขึ้นไป ลักษณะทั่วไป ลักษณะทั่วไปของรถกระเช้าแบบ 4 สูบ มีดังนี้ 1. เป็นเครนสูงไม่น้อยกว่า 10-12 เมตร เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 130-150 แรงม้า 2....

read more

ทำงานกับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัยมากที่สุด

Posted by on December 2, 2016 in 6. ธุรกิจ บริการ | Comments Off

ทำงานกับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัยมากที่สุด

หากเราต้องทำงานกับเครื่องจักร หรือรถที่ใช้งานในโรงงาน ก็ย่อมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรืออันตรายได้เสมอ การทำงานร่วมกับรถโฟล์คลิฟท์ก็เช่นเดียวกัน ดังนั้น หากคุณมีหน้าที่ต้องขับรถโฟล์คลิฟท์ หรือทำงานในพื้นที่ที่มีการใช้รถโฟล์คลิฟท์ ควรปฏิบัติตามข้อต่างๆ ต่อไปนี้ 1. ผู้ขับรถ forklift ไฟฟ้าต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตและผ่านการอบรมอย่างถูกต้องเท่านั้นคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขณะที่ขับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าปฏิบัติตามกฎจราจรในการขับขี่ และใช้อัตราความเร็วที่แรงงานนั้นๆ กำหนดไว้ 2....

read more

การขยายฐานลูกค้า และการทำ SEO

Posted by on August 8, 2016 in 6. ธุรกิจ บริการ | Comments Off

การขยายฐานลูกค้า และการทำ SEO

SEO หรือ Search Engine optimization เป็นกระบวนการอย่างหนึ่ง ที่ใช้การพัฒนาเว็บในทุกๆ ด้าน เพื่อให้สามารถช่วงชิงอันดับสูงๆ จากการจัดอันดับของ Google และเว็บค้นหาอื่นๆ เพื่อให้เกิดความได้เปรียบ และสร้างโอกาสดีๆ ให้กับธุรกิจนั้นๆ การทำธุรกิจไม่ว่าจะขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ ก็ย่อมต้องการเป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียง ได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างดีด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้น หากคุณต้องการที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นมา และมีกลุ่มลูกค้าให้ความสนใจมากมายนั้น การทำ SEO ก็สามารถตอบโจทย์ในการทำธุรกิจของคุณได้ การทำ SEO ถือเป็นช่องทางการตลาดอีกช่องทางหนึ่ง...

read more

3 ข้อง่ายๆ ในการถนอมเครื่องยนต์ให้ forklift

Posted by on November 4, 2015 in 6. ธุรกิจ บริการ | Comments Off

3 ข้อง่ายๆ ในการถนอมเครื่องยนต์ให้ forklift

forklift ที่มีใช้กันตามโรงงาน หรือแวดวงอุตสาหกรรมต่างๆ นั้น ส่วนใหญ่ยังคงนิยมใช้ forklift แบบที่ใช้เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อน การใช้งานเครื่องยนต์อย่างรู้ค่าและถูกวิธี ก็เป็นสิ่งที่ควรทำ และการดูแลถนอมเครื่องยนต์ก่อนและหลังการใช้งานก็เป็นสิ่งที่ควรทำควบคู่กันไปด้วย เครื่องยนต์จะสามารถใช้งานได้อย่างยืนยาว และมีประสิทธิภาพเต็มที่ได้นั้น ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานให้ถูกวิธี และรู้จักถนอมเครื่องยนต์ หลัก 3 ข้อง่ายๆ ในการถนอมเครื่องยนต์ มีดังนี้ 1. เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามกำหนดเวลา การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เป็นขั้นตอนสำคัญในการถนอมเครื่องยนต์...

read more

จะเลือกรถโฟล์คลิฟท์อย่างไร ให้เหมาะกับงาน

Posted by on October 24, 2015 in 6. ธุรกิจ บริการ | Comments Off

จะเลือกรถโฟล์คลิฟท์อย่างไร ให้เหมาะกับงาน

รถโฟล์คลิฟท์ เป็นรถที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ตามโรงงาน หรือในส่วนของโกดัง สำหรับยกสิ่งของขึ้นลง หรือเคลื่อนย้าย เป็นเครื่องทุ่นแรง และสิ่งที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ แม้ว่า รถโฟล์คลิฟท์ จะเป็นรถที่ถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลาย แต่ก็มีราคาที่ค่อยข้างสูง การเลือกใช้ จึงต้องเลือกให้เหมาะกับประเภทของงาน จึงจะคุ้มค่าการลงทุน แต่จะเลือกอย่างไรนั้น ต้องคำนึงถึงข้อดีและข้อเสียของรถแต่ละประเภทเพื่อประกอบการตัดสินใจ ดังต่อไปนี้ รถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้ระบบไฟฟ้า มีข้อดีคือไม่มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ไม่ต้องคอยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์...

read more

การนวด คืออะไร รู้ไว้ใช่ว่า

Posted by on February 4, 2015 in 3. สุขภาพ | Comments Off

การนวด คืออะไร รู้ไว้ใช่ว่า

การนวด คือการจัดระเบียบร่างกายรูปแบบหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบำบัดทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย โดยเน้นการกระตุ้นการทำงานของเส้น กล้ามเนื้อ และต่อมต่างๆ ของร่างกายให้ทำงานดีขึ้น ซึ่งต้องใช้ทักษะทางร่างกายและอุปกรณ์เสริมด้วยการ บีบ จับ คลึง รีดเส้น เหยียบ ยัน กดจุด ดัด หรือกระตุ้นด้วยการสั่น ในปัจจุบันนี้ ร้านนวด หรือ สอนนวด มีจำนวนมากมาย บางแหล่งสามารถพบเห็นได้แทบจะเรียงรายกันไป ยังไม่รวมหมอนวดกระเป๋า ซึ่งจะออกไปนวดให้ลูกค้าตามบ้าน หรือสถานที่ต่างๆ อีกด้วย ซึ่งบ้างก็มีคุณภาพ บ้างก็ไม่มีคุณภาพ...

read more

ฮอร์โมนสำคัญแค่ไหนเมื่อเข้าสู่วัยทอง

Posted by on January 9, 2015 in 3. สุขภาพ | Comments Off

ฮอร์โมนสำคัญแค่ไหนเมื่อเข้าสู่วัยทอง

สภาพร่างกายของคนเรานั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยเป็นสารเคมีที่ผลิตขึ้นจากต่อมต่าง ๆ ในร่างกายส่งผลกระทบกับร่างกายของเราโดยตรงและที่สำคัญเราต้องมีการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอเมื่อเข้าสู่วัยทอง เพื่อให้การทำหน้าที่ต่าง ๆ ภายในร่างกายของเรานั้นมีความสมบูรณ์และมีความพร้อมมากที่สุด และที่สำคัญเพื่อให้ร่างกายเป็นไปอย่างสมดุล สำหรับฮอร์โมนร่างกายของคนเราแล้วมีความแตกต่างกัน ด้วยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสตรีที่ได้ย่างเข้าวัยทอง ด้วย สำหรับเรื่องของการควบคุมนั้นไม่ใช่เรื่องยาก...

read more

ประเด็นสำคัญของหลักสูตรเพ้นท์เล็บ

Posted by on December 11, 2014 in 2. ความสวยความงาม | Comments Off

ประเด็นสำคัญของหลักสูตรเพ้นท์เล็บ

มากมายความรู้เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงาม ด้วยมีหลายหลักสูตรด้วยกันที่น่าเรียนรู้ ด้วยเนื้อหาเด่นของหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องการ เรียนเพ้นท์เล็บ เป็นหลักสูตรที่มีความหลากหลายและสามารถที่จะเลือกเรียนได้อย่างที่ต้องการ ด้วยเป็นการเริ่มจากการสอนให้ทุกคนที่มีความสนใจและไม่เรียนรู้มาก่อนได้ทำความรู้จักกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งเล็บเพื่อที่จะได้ใช้งานได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพ สำหรับอุปกรณ์ที่เราแนะนำและใช้ในการเรียนการสอนนั้นได้มาตรฐาน...

read more

ความจำเสื่อมกับสิ่งที่ควรรู้

Posted by on December 4, 2014 in 3. สุขภาพ | Comments Off

ความจำเสื่อมกับสิ่งที่ควรรู้

ความจำเสื่อมจริงๆ อาจจะเป็นแค่อาการหลงๆลืมๆเท่านั้น ใช่ว่าอาการนั้นจะเกิดจากโรคอัลไซเมอร์ โดยภาวะของความจำเสื่อม สามารถแบ่งออกได้เป็น 1.  ความจำเสื่อมเทียม เกิดจากปัจจัยภายนอกต่างๆ ซึ่งมีผลต่อความจำในขณะนั้น เช่น ภาวะของความเครียดต่างๆ จนทำให้ขาดความสนใจในสิ่งรอบข้าง หรือเกิดจากภาวะของการพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้เกิดอาการเบลอ ไม่สามารถรับรู้เรื่องใดๆ 2.  ความจำเสื่อมจริง ซึ่งไม่ได้เกิดจากภาวะของความจำเสื่อมเทียม แต่ความจำไม่ดี ซึ่งในภาวะเช่นนี้ เกิดจาก 2 สาเหตุด้วยกันคือ 2.1  สาเหตุที่แก้ไขได้ คือภาวะที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมของสมองผิดปกติ เช่น...

read more